Zaštita privatnosti

Prilikom upotrebe portala izaberi.rs sakupljamo određene podatke o ličnosti korisnika u zavisnosti od aktivnosti pojedinca: da li je pojedinac klijent portala u smislu Opštih uslova – Besplatno slanje upita ili samo njegov posetilac ili možda oboje. Administrator podataka je preduzeće Informa Studio d.o.o., Beograd. U ovom dokumentu možete naći informacije o obradi podataka o ličnosti koje je administrator dužan da prosledi u skladu sa Uredbom EU 2016/679 Evropskog parlamenta i Saveta od 27. aprila 2016. godine o zaštiti pojedinaca prilikom obrade podataka o ličnosti i o slobodnom protoku takvih podataka, kao i o poništavanju Direktive 95/46/EZ (u daljem tekstu: Opšta uredba o zaštiti podataka).

I. Obrada podataka o ličnosti klijenata

Poslali ste upit – koje podatke o vama sakupljamo?

Želite da pošaljete besplatan upit? Korisnici koji šalju besplatan upit na internet stranici izaberi.rs zovu se "klijenti".

Prilikom slanja upita zamolićemo vas za nekoliko podataka o ličnosti, kao što su ime, prezime, broj telefona, adresa e-pošte, i za tehničke podatke koji zavise od sadržaja vašeg upita. U nekim slučajevima, kada je to preko potrebno za pripremu ponude, pored ovog zamolićemo vas i za podatak o adresi, odnosno lokaciji koja je predmet upita.

Zašto sakupljamo podatke o ličnosti klijenata (svrha obrade)?

Na internet stranici izaberi.rs za klijente koji pošalju upit dobijamo više ponuda preduzeća (naših naručilaca), nudimo interfejs za pristup ponudama, mogućnost odgovora, izbor komplementarnih usluga i pregled njihovih upita, zato bez obrade podataka i prosleđivanja istih trećim licima usluga nije izvodljiva.

Pravni osnov obrade podataka o ličnosti

Obrada podataka o ličnosti klijenata neophodna je za izvođenje usluga koje su opisane u prethodnom stavu. U smislu Opšte uredbe o zaštiti podataka (Uredba 2016/679) obrada se zasniva na članu 6. stav 1. tačka b).

Zašto sakupljamo podatke o ličnosti za nezavršene upite (svrha obrade)?

Podaci u obrascu se čuvaju dok ih unosite, kao što ste obavešteni u obrascu za slanje upita. Ovako sakupljene podatke čuvamo najviše 8 radnih dana i koristimo isključivo da vas podsetimo na nezavršeni upit. Vaše podatke nakon isteka 8 radnih dana i nakon vaše odluke da u ovom roku upit ne pošaljete trajno brišemo. Ova usluga nam omogućava kvalitetno obavljanje usluga i kvalitetno korisničko iskustvo. I u ovom slučaju obrada podataka o ličnosti zasniva se na članu 6. stav 1. tačka b) Opšte uredbe o zaštiti podataka, pri čemu pretpostavljamo da je obrada potrebna u tzv. pripremnoj fazi pre naručivanja usluge. Tako imate 8 radnih dana vremena da dovršite i pošaljete svoj upit. Nakon isteka ovog roka pretpostavljamo da se za slanje upita niste odlučili, zato ćemo vaše podatke nepovratno izbrisati.

Poslali ste upit – kome prosleđujemo vaše podatke (korisnici podataka)?

Ukratko: ponuđačima za pripremu ponuda na internet stranici izaberi.rs ("ponuđačima koji su po Opštim uslovima definisani kao Ponuđači (preduzeća i majstori)"). Međutim, ne prosleđujemo pre nego što to dvaput ne potvrdite:

 1. Šaljete upit na izaberi.rs i u upit upisujete podatke koje ste spremni da prosledite i koji su neophodni za pripremu ponude.
 2. Telefonom proveravamo da li zaista želite da prosledite podatke za pripremu ponude.
 3. Tek nakon toga ponuđačima šaljemo vaš upit.
 4. Obaveštavamo vas kome smo prosledili vaš upit.

Kako ponuđač može da koristi vaše podatke?

 • Isključivo u svrhu pripreme ponude i sklapanja posla sa klijentom.
 • Svaki ponuđač garantuje da podatke o ličnosti klijenta ni u kom slučaju neće proslediti drugim korisnicima, osim ako je to neophodno za pripremu ponude (u ovom slučaju korisnici koji ponuđaču pomažu pri pripremi ponude smatraju se njegovim obrađivačima podataka po članu 28. Opšte uredbe o zaštiti podataka). Isto važi i za ostale podatke (koji se ne odnose na ličnost) koje upit sadrži.

Vaše podatke trećim licima, koja nisu povezana sa našom uslugom, ne prosleđujemo. Podatke fizičkih lica ne delimo sa drugim preduzećima i ne prodajemo trećim licima. U svrhu nuđenja usluge otkrivamo ih samo našim obrađivačima koji nam pomažu pri nuđenju usluge.

Podaci o ličnosti se obrađuju unutar Evropske unije, u treće države se prenose samo u slučaju obrade po ugovoru, tj. obrađivača sa sedištem u trećoj državi. U ovom slučaju poštuju se zahtevi iz poglavlja V Opšte uredbe o zaštiti podataka. Nakon slanja upita podatke čuvamo na sigurnom. Podatke prosleđujemo nadležnim državnim organima ili sudovima, ako se to zahteva po zakonu.

Koliko vremena čuvamo podatke?

Podatke u upitima, koji su poslati i prosleđeni, u skladu sa članom 22. stav 3. ZVOP-1 dužni smo da čuvamo 6 godina i da ih nakon toga izbrišemo.

Podatke u nezavršenim upitima čuvamo 8 radnih dana, dakle u periodu tokom kojeg možete da završite vaš upit, a kasnije ih trajno brišemo.

Kako štitimo vaša prava?

Svi klijenti i ostali korisnici imaju pravo da znaju da li obrađujemo vaše podatke i pristupamo vašim ličnim podacima koje obrađujemo. Pravo na pristup podacima, brisanje, ispravke, prenos, ograničenja obrade i pritužbe možete da ostvarite pod uslovima koji su određeni Opštom uredbom o zaštiti podataka. Kada se obrada podataka o ličnosti zasniva na vašem pristanku (član 6. stav 1. tačka a) Opšte uredbe o zaštiti podataka), pristanak možete da otkažete isto kao što ste ga i dali u skladu sa uputstvima u izjavi o pristanku i na donjoj elektronskoj adresi. Odluke o pojedincima ne donosimo nikada na automatizovan način stvaranjem profila, a podatke ne obrađujemo u svrhu za koju podaci nisu bili sakupljeni.

Ako našim odgovorom niste zadovoljni, možete da podnesete žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja Republike Srbije, Bulevar kralja Aleksandra 15, 11120 Beograd.

Administrator nije imenovao ovlašćeno lice za zaštitu podataka, za sve zahteve možete da nam pišete na info@izaberi.rs. U slučaju sumnje u vezi sa identitetom pojedinca koji podnosi zahtev, administrator zadržava pravo da proveri identitet uvidom u ličnu ispravu, odnosno na drugi način koji administratoru garantuje da će podatke otkriti licu koje ima na to pravo.

II. Obrada podataka o ličnosti korisnika i posetilaca portala

Nudite usluge na izaberi.rs? Koji podaci su potrebni za saradnju sa vama?

Preduzeća i druga pravna i fizička lica koja nude usluge na izaberi.rs nazivamo "ponuđači". Ako se prijavite kao ponuđač, zamolićemo vas za podatke za kontakt odgovornih lica i lica koja su zadužena za saradnju sa izaberi.rs (ime, prezime, broj telefona, adresa e-pošte). Ponekada ćemo zahtevati i potvrdu identiteta ličnom ispravom.

Šta su to tehnički podaci?

Tehnički podaci obuhvataju podatke o vašoj IP adresi, operativnom sistemu i internet pregledaču koji koristite za pristup internet stranici izaberi.rs. Tehničke podatke nećemo koristiti da bismo vas identifikovali, već da bismo mogli da prikažemo pravilnu verziju stranice (mobilnu/desktop) i poboljšamo upotrebljivost internet stranice, analiziramo posetu, proverimo greške i sprečimo upade na portal. Obrada podataka o ličnosti u ovim slučajevima zasniva se na članu 6. stav 1. tačka f) Opšte uredbe o zaštiti podataka.

Kolačići i usluge koje koristimo

Kao skoro sve internet stranice, i mi koristimo kolačiće. Kolačić sadrži niz slova i brojeva, a učitava se na vaš računar kada posetite internet stranicu ako je kolačić neophodan, inače se učitava na osnovu vašeg pristanka.

Naši kolačići koji su neophodni za rad internet stranice

Za šta ih koristimo:

 • Najosnovniji rad stranice (slanje upita, registracija, pregledanje ponuda)
 • Čuvamo prijavu. Zahvaljujući kolačiću, svaki put ne treba da se ponovo prijavljujete na internet stranici
 • Internet stranicu prilagođavamo korisniku tako što mu prikazujemo odgovarajuću verziju stranice u zavisnosti od internet pregledača i uređaja koji koristi.

Kolačići spoljnih ponuđača usluga (trećih lica)

Kao i većina internet stranica koristimo i tzv. kolačiće trećih lica. Bez ovih kolačića ne bismo mogli da merimo kvalitet usluga i reklamiranja, zato naše usluge najverovatnije ne bi funkcionisale bez njih (svakako ne besplatno sakupljanje ponuda).

Za šta ih koristimo:

 • Statističke analize posete stranici.
 • Testiranje internet stranice.
 • Razgovor uživo sa našim savetnicima.
 • Kolačiće koristimo za reklamne kampanje.

Koje usluge trećih lica koristimo?

Skoro svaka internet stranica koristi alate za analitiku. Za analizu posećenosti i statistiku izaberi.rs koristi Google Analytics. Alat ne prepoznaje podatke o pojedincima, ali pomaže nam pri merenju efikasnosti naših reklamnih kampanja. Ako želite u potpunosti da izbegnete Google alat za analitiku, posetite: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Ponekad želimo da izmenimo internet stranicu, međutim, nismo sigurni da li bi se svidela korisnicima. U tu svrhu koristimo alat za testiranje (Google optimize) koje prikazuje promene samo manjem delu korisnika. Na osnovu rezultata odlučujemo da li je promena dobra.

Mnogo korisnika naše internet stranice želi da razgovara sa stvarnom osobom neposredno na internet stranici, zato smo to omogućili preko sobe za ćaskanje. Usluga LivechatInc korisnicima omogućava razgovor sa savetnikom u okviru internet stranice.

Koristimo uslugu servicator.com koja nam omogućava da očuvamo kontakt sa korisnicima koji su poslali upit ili sa preduzećima koja posećuju našu internet stranicu. Servicator nam omogućava da prepoznamo druge usluge koje vas zanimaju kada ste već poslali upit, kao i da ponudimo odgovarajuće izvođače.

Za reklamiranje koristimo uslugu Google AdWords. Za više informacija i odjavu posetite: https://adssettings.google.com. Reklamiramo se u rezultatima pretraživanja, kao i preko grafičkih reklama na drugim internet stranicama. Naše reklame se prikazuju i na društvenoj mreži Facebook (više informacija i odjava: https://www.facebook.com/ads/preferences/), za šta koristimo njihov alat za reklamiranje. Reklame prikazujemo i korisnicima koji su u prošlosti posetili našu internet stranicu.

Tamo gde želimo da prikažemo kartu sa lokacijom naručioca ili stranke koristimo uslugu Google maps.

Za potrebe slanja e-pošte, čuvanja podataka, sigurnosnih kopija i gostovanja internet stranice koristimo sledeće usluge obrađivača podataka:

 • Hetzner Online GmbH - gostovanje
 • Sendgrid, Inc – transakciona e-pošta (twillio)
 • Messagebird B.V - slanje poruka (SMS, Email, Whatsapp)

Sendgrid, Inc je obrađivač sa sedištem u SAD i ispunjava standarde za zaštitu podataka u skladu sa sporazumom EU-SADEU-ZDA Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/list#).

Kada se podaci obrađuju na osnovu pristanka pojedinca, čuvaju se najduže do njegovog opoziva. Podaci koji se obrađuju na osnovu preovlađujućeg zakonskog interesa administratora nakon isteka svrhe obrade čuvaju se još najviše pet godina u svrhu zaštite prava administratora (dokazivanje zakonitosti obrade i eventualne potrebe za odbranom prava u upravnim i sudskim postupcima).

Kakve poruke možete da očekujete od nas?

Poruke ćete dobiti ako ste naš klijent (ako ste poslali upit). Ako ste nam poslali upit, obavestićemo vas o ponudama koje su vam naručioci poslali, o ocenama naručilaca, uslugama koje se odnose na vaš upit, kao i o komplementarnim uslugama. Poslaćemo vam linkove na profile naručilaca na internet stranici i njihove ocene. Sva obaveštenja koja ćete dobiti odnose se na vaš upit, odnosno na uslugu izaberi.rs i neophodna su za pružanje usluge (pravni osnov za obradu podataka o ličnosti je član 6. stav 1. tačka b) Opšte uredbe o zaštiti podataka). Povremeno možemo da vam pošaljemo e-poštom obaveštenje o našoj ponudi kao našem klijentu. Ukoliko vas naše usluge ne zanimaju više, uvek možete da zahtevate da vam ponude ne šaljemo više na e-adresi info@izaberi.rs.

Na istoj adresi možete podneti i zahtev za ostvarivanje drugih prava iz Opšte uredbe o zaštiti podataka, kao što je detaljnije objašnjeno u odeljku "Kako štitimo vaša prava?".

U Beogradu, 03. jula 2020. godine
Informa Studio d.o.o.
Luka Klemenc, direktor