Opšti uslovi - besplatno slanje upita

Želite da pošaljete besplatan upit? Korisnici koji šalju besplatan upit na internet stranici Izaberi.rs zovu se "klijenti". Preduzeća koja će vam pripremiti ponude zovu se "ponuđači". "Izaberi.rs" smo mi (Informa Studio d.o.o.), administrator internet stranice izaberi.rs.

  1. Besplatno: Slanje upita na internet stranici Izaberi.rs je besplatno za klijente. Kada želite da pripremite upit, imate rok od 8 radnih dana da ga pošaljete. Tokom ovog perioda obrazac vam ostaje na raspolaganju sa već popunjenim podacima. Nakon isteka ovog roka od 8 radnih dana od unosa podataka u obrazac za upit, pretpostavljamo da upit ne nameravate da pošaljete, zato ćemo podatke nepovratno obrisati.
  2. Bez obaveze izbora: Slanjem upita ne obavezujete se na izbor izvođača. Izvođača možete izabrati ili ne, odluka je u potpunosti vaša. Za izbor, odnosno neizbor izvođača (ponuđača) odgovarate vi (klijent).
  3. Posao sklapate neposredno: Za usluge ili proizvode koje naručite, dogovarate se samo sa ponuđačima usluga, Izaberi.rs ne odgovara za izvedene radove i kvalitet proizvoda i obavljenih usluga.
  4. Prilikom prosleđivanja podataka o ponuđačima, Izaberi.rs se oslanja na podatke koje su ponuđači poslali.
  5. Izaberi.rs proverava pouzdanost ponuđača u skladu sa internim pravilima Izaberi.rs. Izaberi.rs ne odgovara za prikladnost ponuđača kojim je poslao upit.
  6. Izaberi.rs prosleđuje upite samo najprikladnijim ponuđačima koji učestvuju u sistemu izaberi.rs i ne svim koji obavljaju određenu delatnost.
  7. Obrada podataka o ličnosti klijenata: Prilikom sastavljanja i slanja upita obrađuju se podaci o ličnosti klijenta koji su ponuđaču preko potrebni za pripremu ponude. Reč je uvek o podacima o ličnosti klijenta koji su potrebni za identifikaciju i komunikaciju (lično ime, broj telefona, elektronska adresa, poštanski broj prebivališta) i o podacima koji su potrebni za pripremu ponude, a zavise od vrste robe ili usluga za koje se šalje upit. Više o obradi podataka o ličnosti kod Izaberi.rs možete pročitati u dokumentu "Zaštita privatnosti" na linku: https://www.izaberi.rs/privacy-policy


 

U Beogradu, 03. jula 2020. godine
Informa Studio d.o.o.

Luka Klemenc, direktor